Jämställdhet och allas rätt att vara sig själva

Lyssna

Se till alla förskolor och skolor har ett aktivt jämställdhetsarbete. Jjämställdhetsintegrera kommunens verksamheter för att säkerställa att kvinnor och män får samma behandling och möjligheter. Jämställa stödet till föreningslivet.

Vi vill

  • se till alla förskolor och skolor har ett aktivt jämställdhetsarbete,
  • jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter för att säkerställa att kvinnor och män får samma behandling och möjligheter,
  • jämställa stödet till föreningslivet,
  • ge berörd personal utbildning i HBTQ-frågor.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Jämställdhet och HBTQ