Jämställdhet och allas rätt att vara sig själva

Vi vill föra en aktiv politik som främjar lika rättigheter och jämställdhet samt arbeta för att alla invånarnas kompetens ska tas tillvara och värdesättas.Ingen ska diskrimineras på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. HBTQ-kompetensen behöver höjas för att säkerställa att invånarna får ett bra bemötande i kontakt med verksamheterna i kommunen.

Miljöpartiet vill:

  • se till alla förskolor och skolor har ett aktivt jämställdhetsarbete
  • jämställdhetsintegrera all kommunal verksamhet
  • jämställa stödet till föreningslivet
  • se till att HBTQ-perspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet
  • ge berörd personal utbildning i HBTQ-frågor

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Jämställdhet och HBTQ