Bra mat gör vi ännu bättre tillsammans

Bra mat gör vi ännu bättre tillsammans

Debattartikel i Hallandsposten, 12 mars 2014.
 

Servicekontoret föreslås ta över ansvaret för samtliga kök inom barn- och ungdomsförvaltningen. Samtliga kockar, ekonomibiträden och resurser flyttas till servicekontoret. Detta har skapat oro hos personalgrupper och gett upphov till en debatt om matens kvalitet.

Jag kan förstå oron bland förkolekökens personal inför dessa förändringar. Det har talats om risker för sämre kvalitet på maten, att kökspersonal på förskolor riskerar att känna ett visst utanförskap och att matsedlarna blir styrda centralt vilket inte ger utrymme för lokala variationer och kreativitet.

Jag tror att denna sammanslagning av måltidsverksamheten kan ge ett fruktbart samarbete. Vi är alla ense om att utveckla matens kvalitet. Personalen på förskoleköken har säkert mycket att bidra med för att ytterligare förbättra måltiden.

Måltidsverksamheten är en kärnverksamhet hos servicenämnden, därför har vi full koncentration på uppgiften och har bra resurser till vårt förfogande. Redan idag ansvarar vi för större delen av kommunens måltidsverksamhet.

Som politiker har jag varit delaktig i att det satsas mer pengar för att utveckla måltiderna. Vi har utbildat våra kockar i råvaruval, klimatsmart mat, tillagningsmetoder, måltidsmiljö samt service och bemötande. Som exempel har vi anställt en inspirationskock som stöd i arbetet med ständiga förbättringar.

Denna satsning på att förbättra hela matupplevelsen är all vår personal involverade i och kommer förskolekökens personal tillgodo. Personligen är jag mycket noga med att vi dels behåller den goda kvalitet som redan idag finns både i förskoleköken och på måltidsservice, dels utvecklar oss vidare tillsammans.

Jag ser inte heller någon risk för centralstyrning. Idag tar vi tillsammans fram en grundmatsedel som varje kök utgår ifrån och kan förädla till de rätter som just deras gäster uppskattar. Våra kök ska vara lyhörda för våra matgästers önskemål och kunna anpassa sig.

Servicenämnden ställer stora krav på maten och hela matupplevelsen. Maten ska lagas från grunden till 93 %, vi undviker alltså hel- och halvfabrikat. Tiden mellan tillagning och servering ska vara så kort som möjligt. Nu är cirka 80 % av köttet vi köper in svenska, och över 25 % är ekologiskt.

Sammanfattningsvis ska det inte innebära en försämring för någondera av personalgrupperna eller för våra matgäster. Vi ska fortsätta vara lyhörda för våra matgäster önskemål, möta varandra med värme och respekt och tillsammans utveckla måltidsverksamheten.

Allt för att utveckla kvaliteten på måltiden där Halmstad har blivit ett föredöme för andra och som vi fått många bevis för.

 

Svein Henriksen (MP), ordförande Servicenämnden 

 

Relaterade nyheter

Halmstad, 11 september 2013

Mer närodlat och ekologiskt för skolrestauranger i Halmstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter