Centerpartiet har fel om flygskatten

Lyssna

I ett oerhört allvarligt läge för världen väljer Centern att sätta maktpolitik före klimatpolitik. Det skriver miljöpartisterna Isabella Lövin och Elisabeth Falkhaven med anledning av förslaget om en ny flygskatt.

 

 Sverige är i många stycken ett föregångsland när det gäller grön omställning till klimatsmart teknologi, och ska så vara. Regeringen har lagt fram flera reformer när det gäller bilar, och har ökat budgeten radikalt när det gäller tåginfrastruktur.

Men vi konstaterar att utsläppen från flyget ökat i explosionsartad takt, med 77 procent sedan 1990.

Att den borgerliga oppositionen, stödd av Sverigedemokraterna, just nu ägnar betydande politisk kraft åt att stoppa regeringens förslag på en flygskatt på 80 kronor per inrikes biljett, är obegripligt i sammanhanget vi befinner oss i.

inFIF=true;var _nhide;window._adform=;window._adform.tagFrame = window.parent;window.onerror = function (error) {new Image().src = "//track.adform.net/jslog/?src=adxErrors&msg=" + encodeURIComponent('205110 - ' + error);window.onerror = null;return false;};Adform=window.Adform||{};
Adform.host="http://track.adform.net";
Adform.shost="http://s1.adform.net";
Adform.scriptBase=Adform.shost+"/banners/scripts/";
Adform.cache="609";
Adform.ADFBannerData={"URL":"http://track.adform.net/adfserve/?bn=20588630;rtbwp=7ehuQN0i4401;rtbdata=t7vpy3SN8WO5DynRavokeF-JGzBFx3uI6OlQjmtOtQOQc1thcmZiwyFQxTgnDRjakBmc03p-nKpv6XK9tNYPK6sYAcNHoZBrugnpcVFrA7rx2Q5Q79UYiuB0Q6OrPJI41sm3Ggy9Stdj5MM4v-S3ZPikHhXUtQbeSrdNkSSvMz5GMqxzKkXjPpdb2xXiMnquQvXTwzBgMccZU-2zeuILNbQy_8nYpkOMw3iI60gHGBc1;csid=33120;icid=9153613947850280512;icidt=636596363223290856;adxvars=8Z3LEla7kKbTsYVC2XMBpI5WoqU3XArjBMAllbC63bcYByFdRLdOU_ip8iTHuOJHXVioa2GMOSbDeynpJYvQV3xmlDM03m2mkYGXZMN3DIx2bGWPl4TcEFag6C0Dj2dda1jqOVeyB1I78jnURU25cXn0i-RPsv_26BOgv08awgSiaxpSz06Dlx4vI43T0Y3m_FF3sfcJliA1;adxcmd=QTwuOIuaMWxxWXp_eBE_5w2;","CREFURL":"http%3a%2f%2fwww.hallandsposten.se%2f%25C3%25A5sikter%2fdebatt%2fcenterpartiet-har-fel-om-flygskatten-1.5477367","BN":20588630};
(function(n){function t(){for(var h=arguments,b=0;b>e-6&63,c+=z.substring(a,a+1),e-=6,b^=a<>>8|c<<8)&65535,c^=a.charCodeAt(b)&255,c^=(c&255)>>4,c^=c<<12&65535,c^=(c&255)<<5&65535;c&=65535;a=""+z.charAt(c>>>12);a+=z.charAt(c>>>6&63);a+=z.charAt(c&63);return d+a}options=h||{};h=options.ctx||n;var H=options.hasOwnProperty("compress")?options.compress:!0,q={},w=(new Date(2005,0,15)).getTimezoneOffset(),x=(new Date(2005,6,15)).getTimezoneOffset(),p=[],k=B(""),F={Flash:["ShockwaveFlash.ShockwaveFlash",function(a){return a.getVariable("$version")}],
Director:["SWCtl.SWCtl",function(a){return a.ShockwaveVersion("")}]};try{q.a=document.createElement("span"),"undefined"!==typeof q.a.addBehavior&&q.a.addBehavior("#default#clientCaps")}catch(a){}p={};var G={1:[4,15],110:[8,239],74:[8,238],57:[7,118],56:[7,117],71:[8,233],25:[8,232],101:[5,28],104:[7,111],4:[7,110],105:[6,54],5:[7,107],109:[7,106],103:[9,423],82:[9,422],26:[8,210],6:[7,104],46:[6,51],97:[6,50],111:[6,49],7:[7,97],45:[7,96],59:[5,23],15:[7,91],11:[8,181],72:[8,180],27:[8,179],28:[8,
178],16:[7,88],88:[10,703],113:[11,1405],89:[12,2809],107:[13,5617],90:[14,11233],42:[15,22465],64:[16,44929],0:[16,44928],81:[9,350],29:[8,174],118:[8,173],30:[8,172],98:[8,171],12:[8,170],99:[7,84],117:[6,41],112:[6,40],102:[9,319],68:[9,318],31:[8,158],100:[7,78],84:[6,38],55:[6,37],17:[7,73],8:[7,72],9:[7,71],77:[7,70],18:[7,69],65:[7,68],48:[6,33],116:[6,32],10:[7,63],121:[8,125],78:[8,124],80:[7,61],69:[7,60],119:[7,59],13:[8,117],79:[8,116],19:[7,57],67:[7,56],114:[6,27],83:[6,26],115:[6,25],
14:[6,24],122:[8,95],95:[8,94],76:[7,46],24:[7,45],37:[7,44],50:[5,10],51:[5,9],108:[6,17],22:[7,33],120:[8,65],66:[8,64],21:[7,31],106:[7,30],47:[6,14],53:[5,6],49:[5,5],86:[8,39],85:[8,38],23:[7,18],75:[7,17],20:[7,16],2:[5,3],73:[8,23],43:[9,45],87:[9,44],70:[7,10],3:[6,4],52:[5,1],54:[5,0]},J="%20 ;;; %3B %2C und fin ed; %28 %29 %3A /53 ike Web 0; .0 e; on il ck 01 in Mo fa 00 32 la .1 ri it %u le".split(" "),z=".0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";q.collect=r;q.f1b5=
E;h.fortyone=q;H&&(h=navigator.userAgent.toLowerCase(),"Gecko"===navigator.product&&2>=parseInt(h.substring(h.indexOf("rv:")+3,h.indexOf(")",h.indexOf("rv:")+3)).split(".")[0])&&r())})();var l=n.Adform=n.Adform||{};l=l.wpf=l.wpf||[];l.push=t;l.getId=y;l.getUrl=function(h,b){var l,n=y();n&&(l=h+"/wpf/v1/"+n+b);return l||""+h+b};var A=l.length;A&&t.apply(null,l.splice(0,A))})(window);

Adform.ADFBannerData.URL = Adform.wpf.getUrl('http://track.adform.net', '/adfserve/?bn=20588630;rtbwp=7ehuQN0i4401;rtbdata=t7vpy3SN8WO5DynRavokeF-JGzBFx3uI6OlQjmtOtQOQc1thcmZiwyFQxTgnDRjakBmc03p-nKpv6XK9tNYPK6sYAcNHoZBrugnpcVFrA7rx2Q5Q79UYiuB0Q6OrPJI41sm3Ggy9Stdj5MM4v-S3ZPikHhXUtQbeSrdNkSSvMz5GMqxzKkXjPpdb2xXiMnquQvXTwzBgMccZU-2zeuILNbQy_8nYpkOMw3iI60gHGBc1;csid=33120;icid=9153613947850280512;icidt=636596363223290856;adxvars=8Z3LEla7kKbTsYVC2XMBpI5WoqU3XArjBMAllbC63bcYByFdRLdOU_ip8iTHuOJHXVioa2GMOSbDeynpJYvQV3xmlDM03m2mkYGXZMN3DIx2bGWPl4TcEFag6C0Dj2dda1jqOVeyB1I78jnURU25cXn0i-RPsv_26BOgv08awgSiaxpSz06Dlx4vI43T0Y3m_FF3sfcJliA1;adxcmd=QTwuOIuaMWxxWXp_eBE_5w2;');

if(!Adform.ADFBannerParams)Adform.ADFBannerParams=[];
Adform.ADFBannerParams.push(Adform.ADFBannerData);
typeof Adform.ADFUtilInstance=="undefined"?document.write(''):new Adform.ADFBanner();
<img data-cke-saved-src="http://x.bidswitch.net/sync?ssp=adform" src="http://x.bidswitch.net/sync?ssp=adform" alt=" " style="display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important;" /><img data-cke-saved-src="http://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=adform_dbm&google_cm&google... src="http://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=adform_dbm&google_cm&google... alt=" " style="display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important;" /><img data-cke-saved-src="http://d5p.de17a.com/getuid/adform?url=http%3a%2f%2fcm.adform.net%2fpixe... src="http://d5p.de17a.com/getuid/adform?url=http%3a%2f%2fcm.adform.net%2fpixe... alt=" " style="display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important;" /><img data-cke-saved-src="http://sync.clickonometrics.pl/adform/set-cookie?id=9153613947850280512&... src="http://sync.clickonometrics.pl/adform/set-cookie?id=9153613947850280512&... alt=" " style="display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important;" /><img data-cke-saved-src="http://ib.adnxs.com/getuid?http%3a%2f%2fcm.adform.net%2fpixel%3fadform_p...$UID" src="http://ib.adnxs.com/getuid?http%3a%2f%2fcm.adform.net%2fpixel%3fadform_p...$UID" alt=" " style="display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important;" /><img data-cke-saved-src="http://ma.wp.pl/rs312321132/getuid?url=http%3a%2f%2fcm.adform.net%2fpixe... src="http://ma.wp.pl/rs312321132/getuid?url=http%3a%2f%2fcm.adform.net%2fpixe... alt=" " style="display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important;" />{C}(function(d){var _w, _c=0, _r=("HTMLDocument" in window && document.write !== HTMLDocument.prototype.write);if (window.onload) {_c=1;d.close();}_w = d.write;d.write = function(a){new Image().src = "//track.adform.net/jslog/?src=asyncwrite&msg=205110:cdw_"+_c+":"+_r;_w.call(d, a);};var c = window._adform.tagFrame[window.__renderCallback__];c && c(window.frameElement);})(document);" data-onload="(function h(a,
b){function c(){b?F.open():F.open("text/html","replace");F.write(L);v.__rendered__=!0;m=a.offsetWidth;n=a.offsetHeight;p=v.document.body;p.style["float"]="left";h=p.offsetWidth;l=p.offsetHeight;q=p.scrollWidth;r=p.scrollHeight;v.adjustFrame=f;x[H]&&(M(x[H]),x[H]=null);x[H]=P(f,50);A(d,3E3)}function e(){A(function(){M(x[H]);x[H]=null},5E3)}function d(){e();F.close()}function f(){var b=0,c=0;h=p.offsetWidth;l=p.offsetHeight;q=p.scrollWidth;r=p.scrollHeight;g=h>q?h:q;k=l>r?l:r;for(var e=0;e<p.childNodes.length;e++){var d=
p.childNodes[e];d.offsetWidth&&(b=Math.max(b,d.offsetWidth),c=Math.max(c,d.offsetHeight))}if(m!=g||n!=k||t!=b||u!=c)b&&c&&b>=h&&c>=l?(y.width=b+"px",y.height=c+"px"):(y.width=g+"px",y.height=k+"px"),m=a.offsetWidth,n=a.offsetHeight;t=b;u=c}var g,k,h,l,m,n,q,r,p,t,u,v=a.contentWindow,x=v.parent,H="_inter_"+a.id,A=x.setTimeout,P=x.setInterval,M=x.clearInterval,L=a.getAttribute("data-contents"),y=a.style,F=v.document;v.__rendered__||(v.__rendered__=!0,b?c():A(c,0))})(this,false)" frameborder="0" height="1" hspace="0" id="adf_260417" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" scrolling="no" style="box-sizing: inherit; vertical-align: middle; width: 0px; height: 0px;" vspace="0" webkitallowfullscreen="" width="1">

Mest förvånande är det att Centerpartiet står högst på barrikaderna mot den föreslagna flygskatten, beväpnad med en rad falska och vilseledande argument, i många fall levererade direkt från flyglobbyn. Några exempel:

Centerpartiet har påstått att flygskatten är ”tom på klimatnytta”. Det är fel. Enligt den utredning som gjorts kan flygskatten minska utsläppen med så mycket som 180 000 ton koldioxidekvivalenter per år med start nästa år. Det motsvarar utsläppen från cirka 100 000 bensinbilar.

Centerpartiet påstår att deras eget förslag, att införa krav på inblandning av biobränsle i flyget, har ”betydligt större klimateffekt” än regeringens flygskatt förslag. Det är fel. Enligt Centerns egna beräkningar ger förslaget minskade utsläpp på cirka 160 000 ton koldioxid per år om man blandar in 5 procent förnybart bränsle, alltså ungefär samma som den flygskatt som Centern kallar ”tom på klimatnytta”.

Det skulle ta flera år innan Centerns förslag är på plats, eftersom det måste utredas och eftersom tillgången på biodrivmedel måste säkras. Flygskatten kan börja sänka utsläppen redan nästa år. Miljöpartiet vill införa båda förslagen, vilket naturligtvis är det mest effektiva.

En offensiv klimatpolitik är bra för jobb och företag, det är de flesta företag också med på. Enligt tidningen Forbes har Sverige just nu det bästa investeringsklimatet i världen.

Arktis smälter, torka och svält breder ut sig på Afrikas horn, även i Sverige märks konsekvenserna av klimatförändringarna i dag. I ett oerhört allvarligt läge för världen, då vi måste ta ansvar för våra barns och barnbarns framtid, väljer Centern att sätta maktpolitik före klimatpolitik.

Isabella Lövin
språkrör för Miljöpartiet de gröna

Elisabeth Falkhaven
riksdagskandidat Miljöpartiet de gröna Halland

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: