Gustav Fridolin i Halmstad: Tillsammans investerar vi i skolan

Lyssna

I dag träffar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) andra skolföreträdare från länet i Halmstad.

Regeringens stöd har bland annat gett kommuner möjlighet att anställa fler, framför allt i de tidiga åren. I en allvarlig lärarbrist har vi nationellt klarat att öka skolans personaltäthet. Det ger lärarna mer tid för sitt arbete, och eleverna mer tid med sina lärare. Vi gör särskilda insatser för att höja lärares löner och det har nu inte examinerats så många lärare sedan början på 1980-talet. Generellt över landet minskar barngrupperna nu i förskola och fritidshem. Vi investerar i elevhälsa och specialpedagogik, och fler lärare läser till speciallärare.

Man kan inte beställa bra skolresultat. De kommer bara genom hårt arbete. Vår uppgift i politiken är att bygga de bästa förutsättningarna för det arbetet. Det sker inte över en natt, men varje steg vi tar kan betyda mycket för en enskild elev.

Den senaste tiden har det kommit flera rapporter om svensk skola. Trenderna har brutits. Timss och Pisa visar på bättre kunskapsresultat. I de allra flesta grupper är det fler nior som når kunskapskraven och får möjlighet att gå vidare till gymnasiets nationella program. Det här är en arbetsseger för lärare, rektorer och elever. Men fortfarande är det för många elever som inte får med sig de kunskaper man behöver. Pisa-undersökningen visar att ojämlikheten ökar. Hemförhållanden, som hur många böcker som finns i bokhyllan hemma och om man har en lugn vrå att läsa läxan i, påverkar alltmer vilka resultat man får. Vi slösar bort talanger. Det har vi inte råd med. Vi har hårt arbete framför oss. Ingen ska lämnas efter.

Eleven som är nyanländ ska få en bra start. Ingen ska utsättas för mobbning, alla ska kunna fokusera på skolarbetet när de är i skolan. Behöver man extra stöd ska man få det i tid, oavsett om man fått en diagnos eller inte. Där är vi inte i dag. Och det kostar, mänskligt och samhällsekonomiskt. Därför är det vår uppgift att ge lärare och rektorer tiden och verktygen att kunna ge varje elev en ärlig chans. Idag möts politiker från olika partier, lärare och rektorers fackförbund, representanter för stat och kommun.

Vi är företrädare som ofta möts i det offentliga samtalet och ibland har olika åsikter. Men just i dag handlar det inte om när vi tycker olika, utan om vårt gemensamma arbete och ansvar. Det förtjänar skolan och eleverna.

Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden Halmstad

Debattartikel i Hallandsposten 25 januari 2017. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: