HP Debatt: Ska vi klara klimatet måste skogsbruket förändras

HP Debatt: Ska vi klara klimatet måste skogsbruket förändras

Att ersätta olja med vedråvara är inte en så enkel lösning som det kan verka.

Det svar som Centerpartiets Christrofer Bergenblock och Helene Andersson ger på mina debattartiklar om skogen och miljön är inte oväntat men likväl sorgligt. Det visar nämligen hur oerhört låst man är vid den svenska skogsindustrin.

De båda tar till starka ord och skriver att de häpnar över min okunskap och målar sedan upp en bild av hur det svenska skogsbruket kan rädda klimatet genom att fortsätta med kalhyggen och plantageskogsbruk.

Först och främst är detta en bild som allt fler bland såväl skogsforskare som klimatforskare ifrågasätter. Dessutom är det först på lång sikt som en skogsavverkning med efterföljande plantering kan innebära en nettoinlagring av kol. Hur lång tid det tar, finns det olika åsikter kring. Men även den svenska skogsindustrins egna forskare medger att det tar minst 40 år innan avverkningens ökade utsläpp av växthusgaser kompenseras av de nya plantornas kolinlagring.

Så länge kan vi inte vänta.

Den korta tid vi har på oss att vända utvecklingen, innebär att vi inte har råd att öka utsläppen av växthusgaser. Men det blir följden om vi fortsätter med ett skogsbruk av den gängse svenska modellen!

Bergenblock och Andersson skriver att träbyggnader kan binda kol i flera hundra år. Det är rätt, men det allra mesta av den svenska skogsråvaran används i kortlivade produkter som papper och ger därmed snabba utsläpp. Dessutom måste vi vara medvetna om att biobränslen ger högre utsläpp än fossila bränslen räknat per energienhet. Att ersätta olja med vedråvara är alltså inte en så enkel lösning som det kan verka.

Det är också djupt olyckligt att Centerpartiet inte vill stoppa förlusterna av biologisk mångfald. Det är tyvärr just det som blir följden av att man nu tydligt förklarar att man motsätter sig ”ytterligare inskränkningar, så som när EU ger direktiv som arthabitat”.

Så sent som i mitten av augusti gick en majoritet i riksdagen, med Centerpartiet som mest drivande, samman för att stoppa ett EU-förslag om kraftfulla åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det innebär att Sverige är på god väg att bli sämst i klassen inom EU när det gäller att bevara ett rikt växt- och djurliv.

Så, Christrofer Bergenblock och Helene Andersson: Innan ni talar om andras okunskap, måste ni se er själva i spegeln. Var står Centerpartiet när det gäller biologisk mångfald, och var står ni själva när det gäller kunskapen om skogsbruk och växthusgaser?

Anders Wirdheim
medlem i Miljöpartiet de gröna och kandidat till kommunfullmäktige i Halmstad

Debattartikeln publicerades av Hallandsposten den 7 september 2022.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter