Utveckla Kulturskolan och bygg en ny fast scen

Utveckla Kulturskolan och bygg en ny fast scen

På Kulturnatten den 6 september fick alla partier i Halmstad möjlighet att presentera sina kulturella drömprojekt. Miljöpartiets projekt presenterades av Tove Bergman. Här kan du läsa vad vi vill.
Vårt drömprojekt handlar om möten. Det handlar både om att ge alla barn och unga möjlighet att möta olika konstnärliga uttryck och om att ge fler barn och unga möjlighet att i kulturskolans regi själva få lära sig att använda olika konstnärliga uttryck.

Del ett av drömprojektet – kulturskolan

Kulturskolan har idag verksamhet dels i cirka tio grundskolor runt om i kommunen, dels på tre platser inne i staden. De tre lokalerna inne i staden är Bryggeriet, Kulturhuset och S.t Olof vid Styregymnasiet. Vi vill samla den verksamhet som finns vid de tre platserna på ett ställe. Man får då bättre möjlighet till samverkan mellan de olika ämnena och konstarterna. Vi vill samtidigt att de nya lokalerna blir rymliga nog för att kunna ta emot fler barn och unga.

Del två av drömprojektet – ny fast scen

Vi är tveksamma till ett renodlat konserthus. Vi vill däremot bygga en ny fast scen på samma plats som den nya kulturskolan. Scenen ska kunna användas till konserter, dans och teater. Den ska passa för såväl klassisk musik som pop och rock och andra musikgenrer. Den ska alltså kunna fungera som konserthus, men även för annan kulturverksamhet. Scenen ska kunna användas både av kulturskolan, av det lokala kulturlivet och för gästspel utifrån. Den ska självklart användas för att ge möjlighet för alla skolelever att få uppleva konserter och teaterföreställningar av hög klass.

Del tre av drömprojektet – konsthall

Verksamheten i en ny konsthall bör bestå av tre delar – tillfälliga utställningar, pedagogisk verksamhet och egen skapande verksamhet i en bildverkstad. Den pedagogiska verksamheten riktar sig framför allt till barn och ungdomar, i huvudsak under skoltid. Bildverkstaden ska kunna användas av förskolebarn och elever på dagtid och av Kulturskolans bild- och formundervisning på eftermiddagar och kvällar. En del av utställningsytorna kan förmodligen samordnas med de publika utrymmena i anslutning till den fasta scenen och kanske delvis i kulturskolans lokaler. På så sätt når man även de som inte har konsthallen eller en viss utställning som primärt mål.

Genomförande

Vi har formulerat vårt drömprojekt med ambitionen att det ska vara möjligt att genomföra inom några år. Det enda som krävs är att tillräckligt många andra partier inser konstens och kulturens betydelse för att nå en hållbar kommun.

Kommande delar

Drömprojektet kan senare med fördel utvidgas, bland mycket annat med ett utvecklat samarbete mellan kulturskolan och andra lokala kulturövare. Men det får vi återkomma till.

 

Relaterade nyheter

Halmstad, 25 april 2014

Drömprojekt om kultur kan förverkligas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter