Levande stad

Lyssna

Vi vill

  • säkra tillgången på gröna närmiljöer vid förtätning,
  • utveckla stadens parker,
  • skydda äldre värdefulla träd, och plantera nya träd,
  • ge utrymme för stadsodling och allmänna fruktträdgårdar,
  • få en mer levande innerstad, med fler mötesplatser och kulturaktiviteter,
  • göra Lilla torg bilfritt,
  • bygga om Bastionen,
  • skydda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: