Migration och allas lika rätt

Lyssna

Vi vill

  • arbeta för att jämlikhets- och mångfaldsperspektiven genomsyrar all kommunal verksamhet,
  • förbättra modersmålsundervisningen i förskolan och skolan,
  • ha ett generöst flyktingmottagande och ett långsiktigt integrationsarbete,
  • minska boendesegregationen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: