Ökad miljöhänsyn

Miljöpartiet vill:

  • inrätta en hållbarhetsberedning i kommunen, med uppgift att implementera de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
  • samverka med näringslivet, högskolan, organisationer och andra kommuner kring frågor om energi, avfall och miljö
  • ha tydliga och långtgående miljökrav vid all kommunal upphandling
  • placera en del av kommunens kapital i gröna obligationer
  • stimulera hållbart företagande och miljödriven affärsutveckling

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: