Omsorg och stöd

Lyssna

Vi vill

  • arbeta för att omsorg och stöd ska präglas av solidaritet och lyhördhet för individens behov,
  • öka antalet tidiga samordnade insatser för barn redan från förskoleåldern,
  • uppmuntra och stödja frivillig- och anhöriginsatser,
  • sträva efter att alla oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor,
  • ge människor med beroendeproblem stöd och snabb behandling för att slippa sitt beroende,
  • stödja kriscentra för kvinnor och män.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: