Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Det ska vara enkelt för Halmstads invånare att sortera sitt avfall så att allt i högsta möjliga mån kan återvinnas. Ansvaret vilar både på individen att göra och kommunen att underlätta och alltid välja det miljösmarta alternativet. Avfall ska alltid i första hand återvinnas i minsta möjliga mån förbrännas.

Miljöpartiet vill

  • göra det enkelt att återvinna

Nyheter på Avfall och återvinning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter