Cykel

Genom att satsa på fler gång- och cykelvägar och en utbyggd kollektivtrafik kan bilanvändandet minskas, vilket skapar förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö.

Miljöpartiet vill:

  • i snabbare takt bygga ut och förbättra cykelvägnätet
  • värna om trafiksäkerheten genom att tydligare skilja gående och cyklister, framför allt vid superstråken för cykel
  • bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna
  • bygga fler cykelparkeringar i innerstaden bygga väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken och vid större kommunala arbetsplatser
  • verka för etablering av hyrcyklar

Nyheter på Cykel

Halmstad, 12 juli 2018

Ola Nilsson: ”Vi vill kämpa för att få folk att välja cykel eller kollektivtrafik”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter