Demokrati och dialog

Demokrati och dialog

Miljöpartiet i Halmstad vill bygga ett rättvist samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. En stark gemensam välfärd ger människor frihet och alla får kraft att växa. Rättvisa handlar om att Halmstad ska vara ett samhälle där du kan bygga din framtid tillsammans med andra som lever här – oavsett vem du är, var du bor, om du är frisk eller sjuk, om du föddes här eller kom hit igår.

Miljöpartiet vill

  • utveckla former för olika typer av invånardialog
  • i högre grad använda folkbiblioteken och rådhuset för att presentera aktuella politiska frågor
  • öka andelen första- och andragångsväljare som röstar
  • hitta former för att öka ungdomsinflytandet
  • uppmuntra och stödja föreningslivet och folkbildningen

Nyheter på Demokrati och dialog

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter