Demokrati och mångfald

Demokrati och mångfald

Miljöpartiets vision om framtidens Halmstad är ett rättvist samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. 5 prioriterade frågor för demokrati och mångfald.

Miljöpartiet vill:

  1. Utveckla former för olika typer av invånardialog
  2. Minska boendesegregationen
  3. Ha ett generöst flyktingmottagande och ett långsiktigt integrationsarbete
  4. Verka för att ensamkommande barn och unga får stanna kvar i kommunen tills asylprocessen är avslutad
  5. Ge berörd personal utbildning i HBTQ-frågor

Nyheter på Demokrati och mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter