Förskola

Förskola

Barn och unga ska få växa tryggt och forma sin framtid i Halmstad. I en likvärdig förskola har alla barn samma rätt att växa, utmanas, lyckas och utvecklas. Det ska inte spela någon roll i vilken del av kommunen man lever, samma möjligheter ska gälla alla.

Miljöpartiet vill:

 • minska antal barn per grupp i förskolan
 • öka antalet pedagoger per barn
 • öka andelen förskollärare
 • ge barn med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver, bland annat genom att anställa fler specialpedagoger
 • verka för nolltolerans mot kränkande behandling
 • aktivt arbeta med normkritik och genuspedagogik
 • bedriva ett aktivt miljöarbete i förskolan, bland annat genom att stimulera fler förskolor att ansluta sig till Grön Flagg
 • förbättra utemiljöerna, så att de fungerar för lek, rörelse, samvaro, odling och pedagogisk verksamhet
 • satsa mer på utomhuspedagogik
 • stimulera lusten att läsa redan i förskolan
 • stärka samarbetet mellan förskolan och skolan

Nyheter på Förskola

Halmstad, 26 maj 2017

Gustav Fridolin i Halmstad: Tillsammans investerar vi i skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter