Hela kommunen

Hela kommunen

Landsbygden ska också leva. Genom att stötta det lokala samhällslivet, behålla serviceorternas skolor och bibliotek och utveckla ekoturismen och ekologiska jordbruk skapas en livskraftig landsbygd. Livsmedelsförädling och mathantverk ger jobb, företagande och utveckling för landsbygden.

Miljöpartiet vill:

  • skydda och bevara den värdefulla åkermarken
  • skydda vattentäkterna
  • blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och i tätorterna på landsbygden
  • behålla skolorna i kommunens serviceorter
  • behålla och utveckla de nuvarande folkbiblioteken
  • uppmuntra och stödja samhällsföreningar
  • bevara och i högre grad tillgängliggöra naturområden i närheten av tätorter på landsbygden
  • skapa fler väl fungerande vandringsleder
  • skapa bättre förutsättningar för ekoturism
  • verka för att fler trygghetsboenden byggs

Nyheter på Hela kommunen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter