Jämställdhet och HBTQ

Jämställdhet och HBTQ

Vi vill föra en aktiv politik som främjar lika rättigheter och jämställdhet samt arbeta för att alla invånarnas kompetens ska tas tillvara och värdesättas.Ingen ska diskrimineras på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. HBTQ-kompetensen behöver höjas för att säkerställa att invånarna får ett bra bemötande i kontakt med verksamheterna i kommunen.

Miljöpartiet vill:

  • se till alla förskolor och skolor har ett aktivt jämställdhetsarbete
  • jämställdhetsintegrera all kommunal verksamhet
  • jämställa stödet till föreningslivet
  • se till att HBTQ-perspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet
  • ge berörd personal utbildning i HBTQ-frågor

Nyheter på Jämställdhet och HBTQ

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter