Levande stad

Levande stad

I Halmstad ska alltid människan stå i centrum. För att göra innerstaden mer attraktiv ska platser för möten mellan människor utvecklas. Det kan handla om våra torg och kajer och att grönområden blir mer lättillgängliga och inbjudande. Halmstad växer – nya hus byggs så att de passar in i stadens redan befintliga karaktär och kulturhistoriskt viktiga miljöer ska bevaras.

Miljöpartiet vill:

  • säkra tillgången på gröna närmiljöer vid förtätning
  • utveckla stadens parker
  • skydda äldre värdefulla träd, och plantera nya träd
  • ge utrymme för stadsodling och allmänna fruktträdgårdar
  • skydda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
  • göra Lilla torg bilfritt
  • vända Halmstads stadskärna mot Nissan
  • främja småskalig restaurangverksamhet och försäljning vid Nissan längs Hamngatan

Nyheter på Levande stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter