Livskvalitet

Livskvalitet

I Miljöpartiets Halmstad finns det bra möjligheter till balans mellan arbetsliv och fritid. 6 prioriterade frågor för ökad livskvalitet.

För en ökad livskvalitet vill Miljöpartiet:

  1. Förbättra möjligheterna för lokala kulturutövare och kulturaktörer att verka och att nå ut
  2. Utveckla kulturskolan, genom att bredda verksamheten och nå fler barn och unga
  3. Göra det möjligt för alla oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att kunna delta i samhällslivet på lika villkor
  4. Minska den psykiska ohälsan bland barn och unga
  5. Utreda möjligheterna till arbetstidsförkortning och nya arbetstidsmodeller för kommunanställda
  6. Satsa på ett stimulerande vardagsliv för äldre, bland annat genom friskvårdsaktiviteter och ett rikt kultur- och friluftsliv

Nyheter på Livskvalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter