Migration och allas lika rätt

Migration och allas lika rätt

I Halmstad ska människors livsmöjligheter vara lika goda oavsett vilken del av kommunen du bor i. Tilliten mellan människor ska få växa. Alla människor har rätt till makt över sitt liv. Oavsett vilken bakgrund du har, var du bor eller hur länge du har bott här ska du kunna utbilda dig, hitta arbete du trivs med och fritid du vill ha. Vi vill bryta ojämlikheter och skapa förutsättningar för en trygg uppväxt i Halmstad. Nolltolerans ska råda mot all form av diskriminering.
Miljöpartiet vill:

  • arbeta för att jämlikhets- och mångfaldsperspektiven genomsyrar all kommunal verksamhet
  • ha ett generöst flyktingmottagande och ett långsiktigt integrationsarbete
  • förbättra samverkan mellan berörda nämnder kring integrationsarbetet
  • minska boendesegregationen
  • förbättra modersmålsundervisningen i förskolan och skolan
  • utveckla undervisningen i Svenska för invandrare
  • verka för fler möjligheter till språkpraktik
  • underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden
  • verka för att ensamkommande barn och unga får stanna kvar i kommunen tills asylprocessen är avslutad

Nyheter på Migration och allas lika rätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter