Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Miljöpartiet vill:

  • öka antalet tidiga samordnade insatser för barn redan från förskoleåldern
  • uppmuntra och stödja frivillig- och anhöriginsatser
  • göra det möjligt för alla oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att kunna delta i samhällslivet på lika villkor
  • ge människor med beroendeproblem stöd och snabb behandling
  • stödja kriscentra för kvinnor och män
  • verka för att det finns skyddade boenden i kommunen
  • öka tillgången på familjehem och ge dem mer stöd

Nyheter på Omsorg och stöd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter