Rekreation och motion

Rekreation och motion

Miljöpartiet vill:

  • öka tillgången på rekreationsområden, främst i de stadsdelar och tätorter där det idag råder brist
  • behålla och rusta upp de lekplatser som finns nära barnen, och vid behov anlägga nya lekplatser
  • satsa på fler utomhusgym och spontanidrottsplatser
  • skapa förutsättningar för fler väl fungerande vandringsleder

Nyheter på Rekreation och motion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter