Skola

Barn och unga ska få växa tryggt och forma sin framtid i Halmstad. I en likvärdig förskola och skola har alla barn och elever samma rätt att växa, utmanas, lyckas och utvecklas. Med en skola som ger varje elev stöd och utmaningar utifrån dess egna behov och förmåga. Det ska inte spela någon roll i vilken del av kommunen man lever, samma möjligheter ska gälla alla.

 

Miljöpartiet vill:

 • anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid för eleverna

 • minska antalet elever per grupp på fritids

 • ge barn och unga med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver

 • förbättra elevhälsan, bland annat genom fler skolsköterskor och kuratorer

 • minska den psykiska ohälsan bland barn och unga

 • verka för nolltolerans mot kränkande behandling och sexuella trakasserier

 • aktivt arbeta med normkritik och genuspedagogik

 • bedriva ett aktivt miljöarbete i skolan, bland annat genom att stimulera fler skolor att ansluta sig till Grön Flagg

 • förbättra utemiljöerna, så att de fungerar för lek, rörelse, samvaro, odling och pedagogisk verksamhet

 • satsa mer på utomhuspedagogik

 • se till att alla har tillgång till utbildade skolbibliotekarier

 • öka barn och ungas läsförmåga, läsförståelse och läslust

 • ha en restriktiv hållning till etablering av fristående skolor

 • behålla skolorna i kommunens serviceorter

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om bättre mat, om giftfri vardag och om förskola.

 

Nyheter på Skola

Halmstad, 26 maj 2017

Gustav Fridolin i Halmstad: Tillsammans investerar vi i skolan

Halmstad, 8 maj 2014

Gustav Fridolin pratade skola på Stadsbiblioteket

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter