Rekreation och motion

Lyssna

Vi vill

  • öka tillgången på rekreationsområden, främst i de stadsdelar och tätorter där det idag råder brist,
  • behålla och rusta upp de lekplatser som finns nära barnen, och vid behov anlägga nya lekplatser,
  • satsa på fler spontanidrottsplatser och utomhusgym,
  • ordna fler vandringsleder.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: