Grönare skola

Lyssna

Anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid för eleverna. Minska antalet barn per grupp på fritids. Ge barn och ungdomar med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Förbättra skolhälsovården, bland annat genom fler skolsköterskor och kuratorer.

Vi vill

 • anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid för eleverna,
 • minska antalet barn per grupp på fritids,
 • ge barn och ungdomar med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver,
 • förbättra skolhälsovården, bland annat genom fler skolsköterskor och kuratorer,
 • verka för nolltolerans mot kränkande behandling och sexuella trakasserier,
 • bedriva ett aktivt miljöarbete i skolan, bland annat genom att stimulera fler skolor att ansluta sig till Grön Flagg,
 • förbättra utemiljöerna, så att de fungerar för lek, samvaro, odling och pedagogisk verksamhet,
 • se till att alla har tillgång till utbildade skolbibliotekarier,
 • öka barn och ungdomars läsförmåga, läsförståelse och läslust,
 • ha en restriktiv hållning till etablering av fristående skolor,
 • behålla skolorna i kommunens serviceorter.

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om bättre mat, om giftfri vardag och om grönare förskola.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: