Politiker

Här kommer de poster som vi har att förvalta denna mandatperiod

Kommunfullmäktige

ordinarie Jens Meyer och Britt Zetterberg Bagge, ersättare Mikael Jern och Willy Ociansson

Kommunstyrelsen

ordinarie Jens Meyer, ersättare Britt Zetterberg Bagge

Bildningsnämnden

ordinarie ledamot tillika ordförande Jens Meyer, ersättare Britt Zetterberg Bagge

Socialnämnden

ordinarie Nils Bagge, ersättare Kathrine Birath

Servicenämnden

ordinarie Anna-Karin Tollin, ersättare Britt Zetterberg Bagge

Miljö- och byggnadsnämnden

ordinarie ledamot tillika 1:e vice ordförande Britt Zetterberg Bagge

Valnämnden

ersättare Jens Meyer

Hammarö Energi AB

ordinarie ledamot tillika ordförande Willy Ociansson 

Hammaröbostäder AB

ersättare Eveline Meyer

Vindpark Vänern AB

ersättare Mikael Jern

Klarälvens vattenvårdsförbund

ordinarie Anna-Karin Tollin

Sveriges Ekokommuner

ordinarie Mikael Jern

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: