Fasa ut hormonstörande och miljöfarliga kemikalier

Vi har under mandatperioden tagit initiativ till att fasa ut hormonstörande och miljöfarliga kemikalier

Detta ha resulterat i att förvaltningen har i uppdrag att göra en inventering i förskolor och skolor för att sedan ta fram en handlingsplan för att kunna fasa ut dessa kemikalier. Det kan handla om leksaker och annat material som finns i förskolor/skolor. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: