Näringsliv och arbete

Praktikplatser, nystartsjobb och möjlighet till feriearbeten inom kommunkoncernen är viktiga arbetsmarknadsinsatser. Det lokala näringslivet bör uppmuntras att i eget intresse ta sitt ansvar när det gäller att ge praktik och arbetsmöjligheter idag till ungdomar som kommer att utgöra framtidens arbetskraft.

Vi vill…

  • att kommunen tillsammans med representanter för näringslivet
  • skapar ett gemensamt forum i syfte att vaska fram fler praktikplatser åt ungdomar och unga vuxna
  • att kommunen inrättar betydligt fler feriejobb åt ungdomar   
  • att kommunen pekar ut områden lämpliga för näringslivsetableringar och erbjuder dessa till förmånliga villkor
  • att nya bostadsområden planeras för att kunna innehålla utrymmen för affärer, service och småskaligt näringsliv

att nya bostadsområden planeras för att kunna innehålla utrymmen för affärer, service och småskaligt näringsliv