Giftfri miljö

Giftfri miljö

Vi har under mandatperioden tagit initiativ till att fasa ut hormonstörande och miljöfarliga kemikalier
Detta ha resulterat i att förvaltningen har i uppdrag att göra en inventering i förskolor och skolor för att sedan ta fram en handlingsplan för att kunna fasa ut dessa kemikalier. Det kan handla om leksaker och annat material som finns i förskolor/skolor. 

Nyheter på Giftfri miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter