Lagda motioner

Lagda motioner

Vi lägger på Kommunfullmäktige den 16/2 2015 en motion
Till kommunfullmäktige i Hammarö kommun

MOTION

BYGG ETT UTOMHUSGYM

Hammarö kommun har idag ett utomhusgym på Kilenegården som är mycket uppskattat och väl utnyttjat. Detta är ett bra och enkelt sätt att främja friskvård för kommunens invånare.

Nu har Mörmospåret fått belysning och vi tycker därför att kommunen ska bygga ytterligare ett utomhusgym vid lämplig plats i närheten av Mörmospåret.

 
Därför yrkar Miljöpartiet i Hammarö kommun:
att kommunen bygger ytterligare ett utomhusgym.

 

Mikael Jern                      Birgitta Kahn

 

Miljöpartiet de gröna i Hammarö kommun

Nyheter på Lagda motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter