Livskvalitet och trygghet

Livskvalitet och trygghet

Ska vi få behålla hälsan upp i åren så kräver det att det finns en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet i samhället/omgivningen.
Vi vill…

 

 • att alla får stöd för att kunna bo hemma så länge man vill
 • att partnern ska ha möjlighet att flytta med till särskilt boende
 • att kosten blir en del av den sociala samvaron i en inspirerande miljö
 • att alla ska ha valfrihet mellan olika boendeformer
 • att alla ska ha rätt till stimulerande upplevelser både utom- och
  inomhus
 • att alla ska erbjudas hälsosamtal
 • ha ökad bemanning inom äldreomsorgen
 • ha ett ökat fokus på tillgänglighetsfrågor
 • verka för att Hammarö kommun utökar mottagandet av
  ensamkommande flyktingbarn

Nyheter på Livskvalitet och trygghet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter