Näringsliv och arbete

Näringsliv och arbete

Praktikplatser, nystartsjobb och möjlighet till feriearbeten inom kommunkoncernen är viktiga arbetsmarknadsinsatser. Det lokala näringslivet bör uppmuntras att i eget intresse ta sitt
ansvar när det gäller att ge praktik och arbetsmöjligheter idag till ungdomar som kommer att utgöra framtidens arbetskraft.

Vi vill…

  • att kommunen tillsammans med representanter för näringslivet
  • skapar ett gemensamt forum i syfte att vaska fram fler praktikplatser åt ungdomar och unga vuxna
  • att kommunen inrättar betydligt fler feriejobb åt ungdomar   
  • att kommunen pekar ut områden lämpliga för näringslivsetableringar och erbjuder dessa till förmånliga villkor
  • att nya bostadsområden planeras för att kunna innehålla utrymmen för affärer, service och småskaligt näringsliv

Nyheter på Näringsliv och arbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter