Samhällsplanering och byggande

Samhällsplanering och byggande

Samhällsplanering är viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar vi har framför oss. Klimatförändringarna ger oss perspektiv och vi måste göra det vi kan även i små kommuner. Vi vill ge verktyg och medel när det gäller att utveckla vår planering av bostäder och satsning på infrastruktur såsom gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.


Skoghall med omnejd har en lång historia. Vi ser stor potential vid Skoghalls centrum och vill verka för att utveckla det lokala näringslivet och småskaliga producenter/tillverkare genom att ge förutsättningar för en lokal marknad i centrum. Vi vill också fortsätta utveckla området vid Lillängshamnen och Lillängsberget som är Hammarös utvecklingsområde – ”Hammarö Sjöstad”.

 

Vi vill…

  • uppmuntra ekologiskt byggande 
  • verka för sociala mötesplatser i bostadsområden  
  • bygga fler spontanidrottsplatser 
  • att Hammarös första kollektivhus (kollektivt boende) byggs på lämplig mark 
  • bevara och utveckla kommunens grönområden
  • utreda möjligheten till att utöka området vid Djupsundet med fler odlingslotter/kolonistugor 
  • investera i belysning på cykelvägen som förbinder Skoghalls centrum med Karlstadsvägen 
  • satsa på flera cykelvägar i hela kommunen 
  • marknadsföra Hammarö Sjöstad 
  • minska segregationen mellan Hammarös olika bostadsområden

Nyheter på Samhällsplanering och byggande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter