Interpellation angående Landvetter Södra

Frågan ställs till Härryda Energi AB:s styrelseordförande.

Undertecknade önskar svar på nedanstående spörsmål enligt följande motivering.
Den styrande majoriteten planerar för ett helt nytt samhälle för 25 000 invånare. Ett väl fungerande elnät är en nödvändighet för en sådan stad. Eftersom det finns stora osäkerheter kring hur många bostäder det faktiskt kommer bli och om Landvetter Södra över huvudtaget kommer att bli av, så undrar Miljöpartiet hur flexibelt det går att förhålla sig till investeringar i kommunens elnät?

Mina frågor till HEAB:s ordförande är:

- Hur ser nuvarande investeringsplan ut för HEAB kopplat till Landvetter Södra?

-Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 25000 invånare fattas?

-Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder?

-Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invånare men det bara ex. byggs bostäder för 5000 invånare som elansluts?

-Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed Kommunens upplåningstak?

Miljöpartiet de gröna i Härryda
2020-01-17

Marcus Berggren

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: