Landvetter Södra

Insändare i Härryda posten och Lokalpressen den 22 augusti 2018 av Roland Jonsson, Katarina Kristiansson och Karl Holmström.

Planeringen av Landvetter Södra pågår för fullt i kommunhuset. En ny stad för 25 000 invånare, på ett berg mitt i skogen. Ett häftigt projekt. Men dyrt. Som kommuninvånare önskas ju då ett klokt och balanserat beslutsfattande. Så har inte varit fallet här.
Idag bor det drygt 7000 människor i Landvetter. Nu planeras alltså för 25 000 till, mitt i skogen söder om riksväg 40. Det är inte svårt att föreställa sig att trängsel på riksväg 40 i rusningstrafik skulle öka. Den långsiktiga planen hos de styrande partierna i kommunen är att en järnvägsstation, kallad Landvetter Södra, ska byggas i området. Detta kan inte verka som något annat än en utopi. Med bara några kilometer från Landvetter Flygplats (som garanteras en järnvägsstation) kommer kommunen med all sannolikhet att få bekosta en station i Landvetter Södra på egen hand, en enorm investering. Det vill säga, om den överhuvudtaget tillåts, med tanke på att fler stopp ökar pendlingstiden. Dessutom ligger det tänkta området för Landvetter Södra i mycket kuperad terräng. Lösningen på detta är enligt kommunens Översiktsplan 2012 någon form av kabinbana eller dylikt. Kul. Men dyrt. Jan Jörnmark, välkänd författare och docent i ekonomisk historia, skriver i Härryda och Göteborgsregionen – ”i sammanhanget blir det en avgörande svagheten att ingen infrastruktur finns på plats i Södra Landvetter jämfört med redan exploaterade alternativa utbyggnadsområden i kommunen.” För en ekonom är det tydligen synnerligen besvärande att inte utnyttja befintlig infrastruktur utan istället bygga allt från grunden. Varför inser inte styrande politiker samma sak?
Mängder av kommunens resurser dras till prestige-projektet Landvetter Södra. Bostadsbyggandet i kommunen har istället för att nå målet om 1,5 % per år hamnat på betydligt lägre siffror, vilket är lätt att sätta i samband med att kommunens resurser fokuserats på Landvetter Södra. Dessutom uppkommer frågan hur kommunen ska få avsättning för alla dessa bostadsrätter i en sviktande marknad. Som Jörnmark skriver kommer Landvetter Södra att ”framstå som en halvfärdig byggarbetsplats i flera decennier samtidigt som det innebär att kommunen kommer att stå med en total exploateringsrisk under hela det närmaste halvseklet.” Inte kul. Och dyrt.
Tyvärr är det inte bara av rent ekonomiska skäl ologiskt att bygga Landvetter Södra. Det finns även starka miljömässiga argument. Mycket höga naturvärden i stora delar av det planerade området har visats i flertal utredningar, däribland Natyrskyddsföreningens och kommunens egen inventering. De höga naturvärdena var även anledningen till att det så kallade ”Landvetter Park” och som i all väsentlighet överlappar det tänkta området för Landvetter Södra, stoppades av Länsstyrelsen.
Det överlägset största projektet i kommunens historia måste värna kommunens ekonomi och vår miljö. Miljöpartiet Härryda uppmanar alla kommuninvånare att få styrande politiker att tänka om och stoppa sagoäventyret!
Vill du veta mer om projektet? Kom till föreläsning med Jan Jörnmark och efterföljande politisk debatt om Landvetter Södra den 29/8 kl 18-20 i Landvetter Kulturhus.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: