Landvetter Södra - roulette med skattepengar!

Landvetter Södra planeras blir en ny stad för 25 000 invånare. Det i särklass största projektet i kommunens historia.

Miljöpartiet har ställt sig kritiskt till projektet av många anledningar, exempelvis att staden planeras i ett område med mycket höga naturvärden och att den kommer förorsaka ökad trängsel på riksväg 40.

Vad som nu blir allt tydligare är att Landvetter Södra dessutom innebär ett mycket stort risktagande med kommuninvånarnas skattepengar. Med anledning av detta har Miljöpartiet ställt frågor om kostnaderna till Per Vorberg, vilka ska besvaras i Kommunfullmäktige den 30/1. Alla handlingar ligger på kommunens hemsida (sök på kommunfullmäktige).

Vad gäller Landvetter Södra är det ekonomiska upplägget nämligen att lägga ut kostnaderna någon annanstans, så som i andra bolag. Problemet är bara att i slutänden måste någon betala. Vad händer om inga bostäder byggs och hundratals miljoner redan lagts ner i ett nytt vattenverk? Och ytterligare hundratals miljoner på elnätet?

För Miljöpartiet är det oförsvarligt att samtidigt som Välfärdsnämnden ska skära ner ett antal miljoner i skola, förskola och äldreomsorg så satsas enorma summor på ett projekt med risker som inte närmare analyserats!

Roland Jonsson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: