Ministerbesök

Lyssna

Miljöminister Karolina Skog besökte 26 oktober Härryda på Wendelsberg.

Karolina Skog med medlemmar utanför Wendelsberg.

 Hon åker runt i landet på uppdrag av partistyrelsen för att få återkoppling från medlemmarna i de lokala MP-föreningarna. Samtidigt berättar hon också om hur MP nationellt går vidare och vilka frågor hon ser som kommer bli prioriterade. Härryda kommun var en av de 28 framgångskommunerna för Miljöpartiet, dvs partiet gick starkare i kommunalvalet än på riksnivå. För MP var regeringssamarbetet en stor framgång och det har också enligt DN lett till att 85% av det MP lovade i valrörelsen 2014 har genomförts vilket är ovanligt höga siffror enligt valforskare, vilket miljöministern är oerhört stolt över.

Miljöpartiet arbetar nu framåt med att nå ut med det vidare begreppet av hållbarhet, både ekonomisk och social, där medmänsklighet är en viktig del. Ett strategiskt visionsarbete har också påbörjats för att sedan styra mot i nästa valrörelse. Miljöministern ser framtida viktiga områden att satsa på såsom Naturpolitik. I det ligger bla vår tillgänglighet till vår natur såsom tex bevara vår allemansrätt och strandskyddet, hur vi framställer vårt livsmedel tex att Sverige med vår landsbygd ska bli självförsörjande, vår biologiska mångfald tex stärka pollineringen. Karolina Skog tog också upp vikten av att öka betesmarkerna och att satsa på blå fångstgrödor (alger, musslor mm) som renar vårt hav. Nästa stora arbete är det kommande EU-valet i maj 2019, en viktiga valrörelse där arbetet börjar förberedas redan nu, både på nationell och lokal nivå. (Text av Carina Fyrsten)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: