Motion gällande kommunens flagginstruktioner

Lyssna

Följande motion har vi lämnat in till kommunfullmäktige. Förhoppningsvis har vi ett bifall lagom till den 10 juni.


Mellan den 10-14 juni 2015 pågår West Pride, Västsveriges kulturfestival för att lyfta fram hbtq-personers livssituation samt en strävan för ett inkluderande och normkritiskt samhälle. Under denna period flaggar Göteborg i regnbågsfärgerna, även bussar, institutioner och företag väljer att stödja kampen för mångfald genom att hissa flaggan.

Enligt Amnesty förföljs, trakasseras och diskrimineras människor runt om i världen enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT) fängslas, torteras och mördas.

West Pride är Västsveriges pridefestival och Härryda bör därför visa sig delaktig, inte minst genom flaggning.

Genom att även Härryda väljer att flagga med regnbågsflaggan under denna period visar staden att alla människor har rätt till sin sexuella läggning utan att diskrimineras.

Därför yrkar Miljöpartiet de gröna:
 

  • att Härryda kommun ska hissa regnbågsflaggan under West Pride samt lägga till det i riktlinjerna för flaggning.

 

  • att Härryda kommun ser över riktlinjerna gällande flaggning för att se om t ex flaggning även ska kunna ske, utifrån dessas traditioner, vid de erkända minoriteternas officiella dagar (samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk.)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: