Motion om kränkande särbehandling.

Motion om kränkande särbehandling.

Sedan Lina Eiserman Ålund för snart 15 år sedan utsattes för det som hon kallar ”ostraffbar vuxenmobbing” har hon på olika vis engagerat sig för att hitta lösningar så att detta samhällsproblem upphör.


Hon har i politiken, i facket, i artiklar, radiointervjuer och insändare pekat på att det behövs en politisk samsyn om hur problemet skall lösas. Gensvaret i olika politiska partier har varit lågt.

Nu har Miljöpartiet de gröna lagt en motion till riksdagen som skall beredas i utskottet 2022.

Förslaget är att se över juridiken så att enskilda som är utsatt för kränkande särbehandling har större möjlighet till t ex ersättning samt utreda om det kan införas en ombudsman som för upp problemet på nationell nivå och därmed kan teckna en mer tydlig bild av problemet med mobbningen på arbetsplatserna. Den motionen är ursprungligen skriver av Lina och har gått från vår lokalavdelning via MP:s kongress där den antogs, till nu då riksdagen.

Det finns hopp! Sen skall man aldrig ge sig heller.

Motionen som är inlämnad av Niklas Attefjord och Leila Ali finns att läsa genom denna länk.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vuxenmobbning-i-arbetslivet_H9024112

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter