Motionen om ostraffbar vuxenmobbning

Motionen om ostraffbar vuxenmobbning

Vår Lina Eiserman Ålund arbete mot ostraffbar vuxenmobbning.
Den 23 februari debatterades Härryda lokalavdelnings och min motion, om ostraffbar vuxenmobbning som innebar ett förslag att utreda möjligheten till stärkt rättsskydd för individen och en utredning om att införa en nationell ombudsman för mobbade vuxna. 2019 antog vår kongress motionen.

2021 la riksdagsledamöterna Niklas Atterfjord och Leila Ali-Elmi fram motionen till Arbetsmarknadsutskottet. I arbetsutskottet avslås motionen och så även i kammaren.

”Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner om arbetsrätt från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att utskottet inte ser något behov av förändringar i regelverket eller att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Utskottet hänvisar även till parternas ansvar på den svenska arbetsmarknaden.

Förslagen handlar bland annat om ett flexiblare regelverk, stärkt skydd för arbetstagare, turordningsreglerna, utstationering av arbetstagare och EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet.”
Utskottet hänvisar till parternas ansvar på svenska arbetsmarknaden. Det ansvar som alltså inte parterna mäktar med att ta. För den enskilde individen saknas juridiska möjligheter att hävda sin rätt till tex slippa byta arbetsplats, få ersättning för skada med mera. I många olika debatter har hävdats att det behövs en politisk lösning på frågan. Den politiska viljan finns inte. Vi gjorde så gott vi kunde.

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/arbetsratt_H901AU7

Relaterade nyheter

Södermanland, 6 juli 2022

Linus Lakso om kärnkraft, Sveriges radio P4 Sörmland

Västmanland, 5 juli 2022

Regional valkompass

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter