Trafikverket: ”Det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella”

Indändare i Härryda posten den 12 december

Planeringen för höghastighetsjärnväg genom Sverige pågår för fullt. För några veckor sedan kom Trafikverket med ett PM – ”Nya stambanor – en ny generations järnväg” – om hur de avser gå vidare i arbetet i brist på en regering som kan staka ut vägen. På projektets webbplats står att läsa;
Sverigeförhandlingen har förhandlat fram och tecknat avtal om stationsorter på de nya stambanorna för höghastighetståg. De ska inte omprövas.

Med utgångspunkt i Sverigeförhandlingens underlag, kan Trafikverket ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg-Borås. Utgångspunkt för detta är att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. För de som inte känner till det sedan innan är Härryda kommun inte part i något avtal inom Sverigeförhandlingen, vilket framgår av ”Slutrapport från Sverigeförhandlingen” (SOU 2017:107).

Alltså; för Trafikverket och Sverigeförhandlingen är ingen station i Landvetter Södra aktuellt. Kanske inte så konstigt, eftersom det är minst sagt olämpligt med för många stationer på en höghastighetsjärnväg – det spelar ingen roll hur fort det går om tåget ska stanna hela tiden.

Tyvärr pågår även planeringen för Landvetter Södra för fullt. Samtidigt säger Per Vorberg att ”Härrydas ekonomi klarar inte nya skolor” – (GP 2018-09-02). Jo, Per, den klarar nya skolor om vi prioriterar skolan framför Landvetter Södra!

Katarina Kristiansson
Karl Holmström
Roland Jonsson
Miljöpartiet Härryda

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: