Vattenverk med växtvärk

Indändare i Härryda posten och Partille tidning den 14 mars 2019.

På förra veckans kommunfullmäktige klubbades ett nytt vattenverk, kommunens största investering någonsin.
Uppskattat pris är 547 miljoner kronor, vilket är över det dubbla från ursprungsbudgeten på 250 miljoner kronor.

Hur ska detta då finansieras? Jo, genom ett lån på 300 miljoner kronor och genom höjda avgifter för kommuninvånarna. Lånet kan påverka kommunens möjligheter till att lånefinansiera andra projekt så som en ny simhall eller en ny skola i kommunens östra delar. Och de höjda avgifterna för kommuninvånarna? 35 % högre vatten- och avloppstaxa, en höjning på ca 3000 kronor per år.

Varför är de styrande i kommunen då villiga att bygga ett nytt vattenverk till en kostnad som är nästan dubbelt så hög som budgeten? Och som sannolikt i slutändan blir än högre? Förklaringen stavas Landvetter Södra, Härryda kommuns helt nya stad för 25000 invånare. Som jämförelse kan nämnas att det idag bor ca 38000 invånare i hela kommunen. Mölnlycke, som idag har ca 17500 invånare, skulle bli rejält omsprungen som kommunens största stad.

Härryda kommun bygger nu alltså för en kapacitet på dubbelt så många invånare som idag för att kunna hantera den stora befolkningsökningen som följer av Landvetter södra – om det nu det blir något Landvetter södra. Investeringen i utbyggd vattenhantering och överföringsledning behövs, men hade kunnat minskas ordentligt om inte styrande politiker till vilket pris som helst ska driva igenom sin vision om en helt ny stad i kommunen.

Miljöpartiet vill istället att vi satsar på bygga ut våra befintliga samhällen för en befolkningstillväxt på 1,5 % per år. Det är det rimliga alternativet för att få nya bostäder med hänsyn till såväl kommunens ekonomi som miljön!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: