Detta vill vi göra efter valet 2022

Detta vill vi göra efter valet

Här kan du läsa vårt valmanifest.
Ett valmanifest innehåller de idéer som vi vill genomföra den kommande mandatperioden.

En röst på Miljöpartiet är viktig! Här kan du läsa valmanifestet i sin helhet.

Vi vill att:

 • Hässleholms kommun ska ha fossilfri el, värme och transporter i alla sina verksamheter.
 • Alla invånare ska kunna leva klimatsmart, med bra tillgång till kollektiv trafik, fossilfri el och värme och möjlighet att konsumera hållbart.
 • Företag och föreningar ska få stöd och hjälp att ställa om till fossilfria verksamheter.
 • Kommunen ska producera förnyelsebar energi genom solceller på sina byggnader och genom köp av andelar i vindkraftparker, bland annat.
 • Cykelvägar ska vara sammankopplade och ha bra design. Att cykla i Hässleholms stad och tätorterna ska kännas som självklart. Det ska finnas bra cykelparkering och service vid tågstationerna. Du ska känna dig lugn och trygg när ditt barn cyklar till skolan.
 • Områdena runt Hovdala slott och Finjasjön ska vara tillgängliga och attraktiva för alla att vandra, bada och umgås i naturen. Områdets miljökvalitet ska vara bra och gynna den biologiska mångfalden.
 • Tillgången till gröna områden, lekplatser och parker ska vara god. Lekplatserna ska vara utvecklande miljöer där barn, föräldrar och mor- och farföräldrar vill samlas för att leka, upptäcka, röra på sig och umgås.
 • Alla barn ska få en bra start i livet. Skolan är viktig. Barnen ska känna sig trygga i skolan. Alla ska ha möjlighet att få kunskap och samhällsviktiga värderingar oavsett förutsättningar. Det ska finnas bra tillgång till hjälp för barn och grupper med speciella behov. Tidigt stöd i skolan, särskilt i förskola och lågstadiet, är avgörande för att lyckas.
 • Åldrandet ska vara en fin upplevelse. Vardagen för de äldre och för personer med funktionsvariationer ska vara meningsfull och rolig. De ska hanteras med respekt och garanteras den hjälpen de har rätt till, så som boende, vård och hemtjänst.
 • De mest utsatta i kommunen ska få snabbt hjälp att själva kunna hantera sin situation. Kommunen ska bistå med stöd till de som behöver det, särskilt kompetensutbildning och hjälp att få jobb samt verktyg för att själva förbättra sin livskvalitet.
 • Skattebetalarnas resurser ska användas effektivt. Kommunen ska erbjuda friska arbetsplatser där personalen kan utvecklas. Servicen till invånarna ska vara av god kvalitet. Tekniken och digitalisering ska användas för att förbättra servicen till invånarna och medarbetarnas arbetsmiljö. Det ska leda till modernare och mer effektiva sätt att jobba på.

Vi har även en korta valmanifest i punktform: 

Miljöpartiet de Gröna Hässleholm – punktform – Valmanifest 2022  

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter