Cykelvägar

Cykelvägar

Interpellation ställd till ordföranden för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om cykelvägar.
Att många tar cykeln istället för att ta bilen när de skall åka en kortare sträcka har många fördelar.  Cykling är en skonsam form av motion med låg skaderisk som många kan hålla på med i många år efter att de gått i pension.  Cykling är bra för hjärtat och cirkulationssystemet. Att många tar bilen även om de bara skall förflytta sig så lite som 1 – 3 kilometer tar utrymme från andra bilister och andra verksamheter.  Det behövs onödigt många parkeringsplatser.

Ofta är det en någon ganska liten sak som gör att folk upplever det som lite obekvämt att cykla.

  • Det saknas cykelbana för delar av den väg man tänkt åka.

  • Den så kallade cykelbanans bredd är delvis smalare än den bredd som rekommenderas av Trafikverket trots att gatan bredvid är enkelriktad.  (till ex längs Borganäsvägen)

  • Det finns ”cykelbanor” som är skyltade som cykelbana men kantstenen är inte avfasad i gatukorsningar så att det går att komma in på cykelbanan utan att först stanna och lyfta upp cykeln eller göra andra krångliga manövrer. (till ex korsningen Borganäsvägen – C Sjöbergs väg)

  • Av olika skäl har man belagt gator med kullersten eller gator vilket medför att en cyklist som vill ta sig från korsningen Ämbetsgatan-Åsgatan till Vasaliden har att cykla på detta ojämna underlag, åka en längre omväg, cykla uppför backen till Åsgatan eller bryta mot enkelriktningen på Ämbetsgatan i cirka 10 meter.

  • Av och påfarter till cykelbanor är inte anpassade för en cyklist som håller normal fart för en cyklist.   I till ex rondellen i korsningen Åsgatan – Gussarvsgatan förutsätter en påfart för den som kommer norrifrån att cyklisten bromsar ner till låg fart mitt i rondellen för att ta sig upp på den cykelbana som finns längs Gussarvsgatan.

  • Några fastighetsägare verkar agera utifrån antagandet att folk in inte vill cykla på vintern; använder till ex cykelbanan som den normala upplagsplatsen för snö.  Sant är att det går lite tyngre när det är snö men normalt så går det utmärkt att cykla på vintern om man har rätt klädsel och en cykel med växlar och dubbdäck. Andra kommuner har agerat tvärtom, prioriterat snöröjning av cykelvägar för att motverka att folk kör bil när de bara skall åka en kortare sträcka.  Det finns fler exempel

I andra kommuner kan man se ett ökande användning av elcyklar för resor upp till 1 mil. Allt fler använder elcyckeln som ett alternativ till bilen för kortare resor.  På de senaste åren har det tillkommit fler nya typer av statsbidrag som kommunen kan söka för att underlätta för cyklister.

Frågor:

  1. Har kommunen undersökt vilka bidrag som finns att söka för att underlätta för cyklister?

  2. Har strategiutskottets uppmaning att se över hur det ser ut där cykelbanor börjar och slutar haft någon påverkan på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete?

  3. Finns det någon aktuell att göra lista vad gäller åtgärder som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att genomföra för att underlätta för cyklister?

  4. Om svaret är ja, hur ser tidplanen ut.

 

Hedemora den 22 maj 2018

 

Leif Stenberg (mp)

 

Nyheter på Cykelvägar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter