BARN OCH BILDNING

Barnen är vår framtid. Hur de har det idag lägger grunden för hur samhället ser ut om upp till 20 år. Vi vill satsa på förskolan och skolan. I skolan ska alla elever få det stöd och den tid som de behöver. För att göra detta på bästa sätt vill vi att elever och lärare ska vara med och utveckla och förbättra.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill jobba för att de ska finnas fler vuxna i skolan, lärare, kuratorer, specialpedagoger och övrig personal. Högre lärartäthet.
  • Samordnade insatser, stöd ska sättas in i tidig ålder.
  • Förskolor och skolor ska byggas giftfria och gifter i befintliga byggnader ska fasas ut.
  • Börja renovera Molla och Altorpskolan.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: