NATUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi lever i en kommun är mer än hälften av invånarna bor på landsbygden och i de mindre orterna. Därför måste det finnas ett utbud av skola, vård och service fördelad över hela kommunen. Detta bidrar inte enbart till ökad tillgänglighet utan även till en förbättrad miljö. Vi måste arbeta aktivt med att utveckla vår fina landsbygd och översiktsplanen måste tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd, landskaps- och kulturminnesvård och rekreationsområden.

Miljöpartiet vill

  • Att det finns ett varierat boendeutbud i våra mindre samhällen och på vår landsbygd och byggklara tomter ska finnas över hela kommunen.
  • Behålla och utveckla byskolorna.
  • Bevara snöröjningen på landsbygden.
  • Väg 183 mellan Ljung och Herrljunga måste bli bättre.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: