Ett långsiktigt hållbart samhälle

Ett långsiktigt hållbart samhälle

Vi lever i en kommun är mer än hälften av invånarna bor på landsbygden och i de mindre orterna. Därför måste det finnas ett utbud av skola, vård och service fördelad över hela kommunen. Detta bidrar inte enbart till ökad tillgänglighet utan även till en förbättrad miljö. Vi måste arbeta aktivt med att utveckla vår fina landsbygd och översiktsplanen måste tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd, landskaps- och kulturminnesvård och rekreationsområden.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Ett långsiktigt hållbart samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter