Miljön

Miljöpartiet vill att Hjo kommun går i spetsen för försvaret av Vättern, både som dricksvattentäkt och rekreationsområde.

Miljöpartiet vill

  • Att Vättern blir en flygvapenfri zon.
  • All gruvbrytning och borrning efter gas i giftiga alunskiffrar, som riskerar att skada sjön, måste förbjudas.

Miljöpartiet vill att Hjo kommun går i spetsen för försvaret av Vättern, både som dricksvattentäkt och rekreationsområde. Vi kommer att vara pådrivande för en omställning till förnybar energi och en ökad energieffektivisering i kommunen.Vi vill också att det ska vara lönsamt för alla hjobor att investera i solceller på taket.Vi vill kraftigt öka andelen giftfritt och närodlat i det kommunala köket – idag når vi inte ens upp till de 25 % ekologisk mat riksdagen beslöt att vi skulle nå 2010. Det är särskilt viktigt, att den mat vi ger den unga, växande generationen, är fri från bekämpningsmedel.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: