Integration och migration

Integration och migration

 

Integrationen en av de stora utmaningarna vi har framför oss de kommande åren. Att se till att de människor som kommit hit inte fastnar långt från arbetsmarknaden och integreras i samhället i övrigt kommer vara en viktig del i att motverka segregation och utanförskap. Samtidigt kommer de lindra den stora brist i så många yrken vi har idag i Sverige. En extra viktig fråga för Miljöpartiet är de ensamkommande unga. Nationellt har vi sett till att förhandla fram en lagstiftning som ska göra att många får stanna i Sverige. Lokalt har vi kämpat hårt för att de som kommit till Kalmar kommun ska få ett bo kvar i Kalmarsundsregionen. 

 

När Kalmar kommun fick 3 miljoner kr av regeringen var det först efter många månader av upprepade påtryckningar från oss och civilsamhället som S-C-V-majoriteten beslöt att lägga sammanlagt 200 000 kr på Drömhotellet, ett ideellt boende som varit hem åt ett 50-tal ensamkommande ungdomar samtidigt. Det är bara 3% av pengarna vi fick från regeringen för att låta just ensamkommande bo kvar. Vi tycker inte det räcker. Ensamkommande är en väldigt utsatt grupp människor där risken för hemlöshet och psykisk ohälsa är hög samtidigt som självmord är alldeles för vanliga. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige. 

 

Miljöpartiet lovar att alltid göra allt vi kan för ett öppet samhälle som välkomnar människor på flykt. Unga som sökt sig till Sverige ska få stanna och välkomnas. För detta behövs både fler beslut från riksdagen och ett aktivare arbete i Kalmar kommun. 

 

 

Vi vill: 

  • Låta unga asylsökande utan familj bo kvar i vår kommun under hela sin asylprocess och låta boende i familj bli ett vanligare boendeform. Det förenklar språkinlärning och integration samt skapar ett flexiblare system.

 

  • Främja socialt företagande och entreprenörskap, exempelvis genom kommunala upphandlingar.

 

  • Pröva att avlasta undersköterskorna i äldreomsorgen enligt Växjös modell genom att låta nyanlända och människor som står långt från arbetsmarknaden utföra vissa arbetsuppgifter.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter