Kommunal verksamhet

Den kommunala verksamheten ska satsa på ökad användning av solenergi, biobränsle och vindkraft. Det ger en renare miljö

- Förebyggande hälso- och friskvård ska uppmuntras och tid avsättas på de kommunala arbetsplatserna

- Det kommunala vägnätet och snöröjningen måste förbättras

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: